Heel wat duivenliefhebbers worden geconfronteerd met het optreden  van de zogenaamde “jonge duivenziekte” bij hun jonge vliegkolonie.

De jonge duiven hebben weinig tot geen eetlust, zitten met opgetrokken veren, luisteren niet meer, vermageren en hebben groengekleurde slijmerige uitwerpselen, ze braken met eventueel ook sterfte.

Vele oorzaken kunnen gegeven worden voor deze ziekte en vele behandelingen worden voorgesteld. Eerst en vooral zijn er de virussen zoals circovirus, adenovirus en herpesvirus. Sinds enkele jaren komt een nieuw virus de kop opsteken namelijk het rotavirus met vaak desastreuze gevolgen.Als bijkomende complicatie krijgt men een bacteriële bij-besmetting met colibacteriën. De combinatie van de virale besmetting met vaak multiresistente colibacteriën zorgt voor veel onheil.

Wat kan je doen als preventie?

Sinds dit seizoen zijn combivaccins voorhanden om de duiven een bescherming te geven tegen uitbraken. De praktijk heeft uitgewezen dat deze vaccins zeker hun meerwaarde hebben. Vraag raad aan uw dierenarts.

Wat kan je doen indien je ondanks alles toch een uitbraak hebt?

 

Best contacteer je eerst de dierenarts en bespreek je het probleem. Heden ten dagen zijn er veel variaties in het ziektepatroon bij “jonge duivenziekte”. Veelal grijpt men al te vlug naar antibiotica terwijl deze niet steeds noodzakelijk zijn vermits het gaat om virussen (deze kunnen enkel behandeld worden met een doelgericht vaccin). Soms kan je met natuurlijke middelen zoals verzuring van het drinkwater, toediening van pre-en probiotica, toedienen van bv. oregano ook al heel wat bereiken. Wel is het zo dat er vaak “secundaire bacteriële infecties” zoals coli’s aanwezig zijn waardoor een antibioticumbehandeling toch gerechtvaardigd is. Het grote probleem is echter de antibioticaresistentie. Antibiotica welke vroeger steeds hun werking hadden zijn niet meer effectief . Een bacteriologisch onderzoek met bijhorend antibiogram kan meer informatie geven. Echter deze labotesten vragen wat tijd alvorens de uitslagen gekend zijn.

Concrete maatregelen bij het plotse optreden van “jonge duivenziekte”:

  • ondersteunende behandeling met elektrolyten
  • het hok regelmatig en zorgvuldig reinigen en desinfecteren om de infectiedruk in het hok te verlagen
  • gedurende 3 dagen een weinig en licht verteerbaar eten geven vermits het maagdarmstelsel zo goed als stil ligt – wel dagelijks verse grit
  • geef pre- en probiotica of oregano om de darmflora te ondersteunen
  • geef een leverondersteunend preparaat (HEPASAN Probelfly) om de lever te ondersteunen ( hierdoor wordt het herstel bevordert)
  • wetenschappelijk studies hebben aangetoond dat extracten op basis van Ribes Nigrum (zwarte bes)(DOLOSAN Probelfly) de vermenigvuldiging van o.a. herpesvirus kunnen remmen
  • indien er na enkele dagen geen echte verbetering optreedt contacteer je best uw dierenarts en overleg je met hem welk antibioticum kan gegeven eventueel na het uitvoeren van een bacteriologisch onderzoek en een antibiogram.

This post is also available in: Engels Frans