Als producent van het Probelfly gamma zijn wij ervan overtuigd dat de door ons ontwikkelde producten uniek en vernieuwend zijn binnen de wereld van de duivensport aangezien zij het resultaat vormen van een ontwikkelingsproces dat wij u hieronder graag toelichten.

Aanvankelijk testten wij, net zoals vele andere bedrijven, humane producten bij duiven. Bemoedigende resultaten bleven niet uit, maar deze konden onze verwachtingen niet volledig inlossen.

We voerden vervolgens een uitvoerige analyse uit van de bestaande wetenschappelijke studies met duiven, papegaaien, pluimvee en trekvogels. Aan de hand van deze analyse werd ons duidelijk om welke reden de humane producten niet de gewenste resultaten gaven bij sportduiven.

We herwerkten onze formules vanaf nul en deze werden tijdens een tweede sportseizoen uitgetest, met zeer beloftevolle resultaten tot gevolg. De  toegediende doseringen bleken echter soms nog te hoog en werden aangepast.

De producten werden verder op punt gesteld:

  • We selecteerden de beste grondstoffen met de hoogst mogelijke biologische opneembaarheid, zodat de benodigde dosis ook effectief door de sportduif kan worden opgenomen.
  • Grondstoffen van de beste oorsprong worden gebruikt, zodat het doel van de producten maximaal kan worden bereikt: bijv. de opname van eiwitten bij een sportduif kan gaan van laag (plantaardig) tot zeer hoog (dierlijk isolaat), uiteraard gebruiken wij enkel het allerbeste.
  • De samenstellingen houden rekening met de behoeftes van sportduiven en deze zijn echt wel anders dan bij de mensen: de sportduiven korven we tot gemiddeld twee tot drie dagen op voorhand in. Vanaf dan krijgen ze allemaal hetzelfde voeder en water, bij mensen kunnen we voeden tot net voor en zelfs tijdens de sportprestatie.
  • Extracten van planten die we selecteerden werden speciaal gekozen voor hun hoge activagehalte aan net die stoffen die voor onze sportduif belangrijk zijn. Iedere plant bevat honderden actieve stofjes, maar uiteraard willen wij deze activa die voor onze sportduif belangrijk zijn maximaal  aanwenden en zeker zijn dat ze lot na lot dezelfde kwaliteit hebben.
  • We creëerden eveneens een formule “Power” voor duivers en duivinnen, want een deel van het energiesysteem wordt hormonaal gedreven en uiteraard zijn man en vrouw op dit punt verschillend!
  • Al onze producties gebeuren in laboratoria met de hoogste standaard, zodat de topgrondstoffen ook op de beste manier verwerkt worden.

In het derde jaar testten we vele honderden sportduiven.  De resultaten waren fenomenaal.

Wij verwijzen u graag naar onze Probelfly brochure voor de bevindingen van en resultaten bij een aantal van onze testkwekers. Velen onder hen waren voordien aanwezig op een infomiddag, sommigen met hun dierenarts, anderen met tientallen jaren eigen ervaring als bagage. Zij stelden zich aanvankelijk kritisch op, maar wilden heel graag het testen opstarten. Zij getuigden dat zij nog nooit eerder zo een doorgedreven wetenschappelijke aanpak gezien hadden. De resultaten die ons bereikten waren verbluffend en diverse kwekers zetten dan ook ongeziene prestaties neer. Uiteraard liggen er meerdere oorzaken aan de grond van dit succes, zoals het talent van hun sportduiven, de ervaring en de goede dagelijkse zorgen van de kweker, de weersomstandigheden,… Maar net zoals we in de humane topsport een kentering veroorzaakten met onze aanpak, zijn we er van overtuigd dat we ook in de duivensport een nieuwe toegevoegde waarde bieden, die net zorgt voor die enkele procenten meer… en laat net die paar procenten meer het verschil maken tussen goed en zeer goed.